قابل توجه دانشجویان استاد ناصر

کلاس برنامه سازی پیشرفته استاد مریم ناصر سه شنبه 98/2/10 ساعت 8تا 12:30 در سایت سخت افزار برگزار می گردد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search