قابل توجه دانشجویان استاد وکیلی

کلاس مبانی کامپیوتر وبرنامه نویسی استاد وکیلی یکشنبه 98/2/08از ساعت 8تا 9:30درکلاس 315 واز ساعت 9:45تا 11:15 در کلاس 115 برگزار می گردد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search