قابل توجه دانشجویان استاد حیدرپور

درس سیستم عامل وکارگاه سیستم عامل روزهای پنج شنبه 98/2/05 و 98/2/12 از ساعت 7:30در کلاس 315 برگزار می گردد..

Search