قابل توجه دانشجویان استادمرضیه سادات وهاب زاده

کلاس اقتصاد خرد استاد وهاب زاده شنبه 98/01/31 برگزار نمی گردد.

جبرانی این درس پنج شنبه 98/02/05 از ساعت 10تا 12 و12 تا 14 برگزار میگردد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search