قابل توجه دانشجویان استادمرضیه سادات وهاب زاده

کلاس جبرانی اقتصاد خرد استاد وهاب زاده سه شنبه 98/01/27 از ساعت 15تا17 در کلاس 401 برگزار می گردد.

Search