قابل توجه دانشجویان استادایروانی مقدم

کلاس جبرانی اقتصاد خرد استاد ایروانی سه شنبه 98/01/27 از ساعت 9:30تا13 در کلاس 121 برگزار می گردد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search