قابل توجه دانشجویان استادمینا سلطانی

کلاس شطرنج استاد مینا سلطانی یکشنبه 98/01/25 برگزار نمیگردد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search