قابل توجه دانشجویان استاد پریسا سهرابی

کلاسهای اسیب شناسی و حرکت شناسی استاد سهرابی در مقطع (کارشناسی) یکشنبه 97/12/19 بر گزار نمی گردد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search