قابل توجه دانشجویان استادمتفکر

کلاس قران ودانش خانواده واندیشه اسلامی استاد متفکر چهارشنبه 97/12/15 برگزار نمی گردد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search