قابل توجه دانشجویان استاد خلیل زاده

جلسه توجیهی کارآموزی استاد خلیل زاده دوشنبه 97/12/20  ساعت 12:45 تا 13:45 برگزار می گردد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search