قابل توجه دانشجویان استاد فراهانی

کلاس هندبال استاد فراهانی 8تا11 و11تا14 روز چهارشنبه 97/12/08 برگزار نمی گردد.

Search