قابل توجه دانشجویان استادایروانی مقدم

کلاس توجیهی کارآموزی استاد ایروانی با مشخصه های 542 و 566 شنبه 97/12/11 ساعت 13 برگزار می گردد. 

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search