قابل توجه دانشجویان استادنرگس ضیائی

جلسه توجیهی کارآموزی استاد نرگس ضیائی چهارشنبه 97/12/08 ساعت 11در کلاس 218 برگزار می گردد.

Search