قابل توجه دانشجویان استادقاسم زاده دهکردی

درس روستا با مشخصه 88 استاد قاسم زاده دهکردی سه شنبه 97/11/30 برگزار نمی شود.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search