قابل توجه دانشجویان استاد آرش روشن پور

دانشجویانی که درس کارآموزی و پروژه را در ترم جاری 2-98-97 با استاد روشن پور اخذ نموده اند باید روز یکشنبه مورخ 97/12/05 ساعت 11 در سایت 3 حضور داشته باشند

دانشجویانی که درس کارآموزی و پروژه را در ترم گذشته 1-98-97با استاد روشن پور اخذ نموده اندباید روز یکشنبه 97/12/05 ساعت 11 در سایت 3 حضور داشته باشند. .

 

 

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search