قابل توجه دانشجویان استاد مریم افتخاری

کلاس زبان فنی با مشخصه 90 و 91 استاد مریم افتخاری یکشنبه 97/11/28 برگزار نمی گردد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search