قابل توجه دانشجویان استاد شیرمحمدی

جلسه توجیهی کارآموزی و پروژه  استاد شیر محمدی پنجشنبه مورخ 97/12/02 ساعت 12:30 در کلاس 217 برگزار می گردد.

Search