قابل توجه دانشجویان استاد مریم افتخاری

کلاسهای بعداز ظهراستاد مریم افتخاری یکشنبه 97/11/14 برگزار نمی گردد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search