قابل توجه دانشجویان استاد ساره نیک بین

کلاسهای زبان پیش با مشخصه های 322و326و327 استاد نیک بین دوشنبه 97/11/15 برگزار نمی گردد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search