قابل توجه دانشجویان استادمیکائل شریفی

کلاسهای بعد از ظهر استاد شریفی شنبه 97/11/13 برگزار نمی گردد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search