قابل توجه دانشجویان استادایروانی مقدم

زمان تحویل پروژه کارآموزی استاد ایروانی روز یکشنبه 97/10/30 ساعت 11 می باشد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search