قابل توجه دانشجویان استاد الهه گودرزی

کلاس جبرانی ریاضی عمومی (1)مشخصه 386 استاد الهه گودرزی سه شنبه 97/10/11 ساعت 10 تا 13 برگزار می گردد.

کلاس فوق العاده ریاضی کاربردی (کارشناسی)استاد الهه گودرزی سه شنبه 97/10/11 از ساعت 14 تا 17 برگزار می گردد.

Search