اطلاعیه مسابقات ورزشی

قابل توجه دانشجویان محترم (پسران)

دانشجویانی که آمادگی لازم جهت شرکت در مسابقات استان تهران در رشته فوتسال ، آمادگی جسمانی ویا والیبال را دارند جهت ثبت نام حداکثر تا تاریخ 97/10/13 به آقای نیک روش اتاق 202 مراجعه فرمایند. (تاریخ شروع مسابقات از 11/5 می باشد)

Search