اطلاعیه مسابقات ورزشی

قابل توجه دانشجویان محترم (دختران)

دانشجویانی که آمادگی لازم جهت شرکت در مسابقات سما (استان تهران) در رشته والیبال ، آمادگی جسمانی ویا تنیس روی میز را دارند جهت ثبت نام حداکثر تا تاریخ 97/10/30

به دفتر کارشناسان تربیت بدنی واقع در طبقه سوم ساختمان تربیت بدنی (خانم صفری) مراجعه فرمایند.(تاریخ شروع مسابقات از 12/5 میباشد.)

Search