قابل توجه دانشجویان استاد غزاله ایلکا

کلاس جبرانی ترسیم فنی استاد ایلکا دوشنبه 97/10/10از ساعت 13 تا 17 برگزار می گردد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search