قابل توجه دانشجویان استاد فیروز

کلاس جبرانی زبان خارجی استاد فیروز دوشنبه 97/10/10از ساعت 12:50تا 16:15در کلاس 219 برگزار می گردد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search