قابل توجه دانشجویان استاد قاسم نیا

کلاس جبرانی استاد قاسم نیا در روزهای دوشنبه 97/10/10 سه شنبه 97/10/11 وسه شنبه 97/10/12 برگزار می شود.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search