قابل توجه دانشجویان استاد شمس

کلاس جبرانی مدار مجتمع خطی استاد شمس پنجشنبه 97/10/06 از ساعت 13تا15 و آز مدار مجتمع خطی از ساعت 15تا........برگزار می گردد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search