قابل توجه دانشجویان استاد چپردار

کلاس فیزیک پیش استاد چپردار پنجشنبه 97/10/06 از ساعت 12 تا 14:30 برگزار می شود.

Search