قابل توجه دانشجویان استادجهانگیری

امتحان تئوری کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2 ساعت 14:30 یکشنبه 97/10/09 برگزار می شود.

با توجه به اینکه امتحان عملی کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2 برگزار شده از دانشجویانی که غایب بوده اند در تاریخ 97/10/09 امتحان عملی هم گرفته می شود.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search