قابل توجه دانشجویان استادصفاری

کلاس جبرانی صفحه آرایی استاد صفاری دوشنبه 97/10/10 از ساعت 8تا 12 در کلاس 114 واز 13تا 17 در کلاس 100برگزار می گردد.

کلاس جبرانی صفحه ارایی پنجشنبه 97/10/13 برگزار می شود.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search