قابل توجه دانشجویان استاد صفاری

کلاس جبرانی صفحه ارایی استاد صفاری دوشنبه 97/10/10 از ساعت 8تا12 در کلاس 114 و از ساعت 13تا17 در کلاس 100 برگزار می گردد.

کلاس جبرانی صفحه ارایی استاد صفاری پنجشنبه 97/10/13 از ساعت 8 تا 12برگزار می گردد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search