قابل توجه دانشجویان استاد زینب عموزاد

کلاس جبرانی فیزیک پیش استاد زینب عموزاد یکشنبه 97/10/02 از ساعت 16 تا....در کلاس 306 برگزار می گردد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search