قابل توجه دانشجویان استاد مطهره عباسی

کلاس جبرانی زبان خارجی استاد عباسی چهارشنبه 97/10/05 از ساعت 12:30 تا 14 و 14 تا 16 در کلاس 101 برگزار می گردد.

Search