قابل توجه دانشجویان استاد میترامهدوی

کلاس جبرانی فیزیک عمومی (کارشناسی)استاد مهدوی دوشنبه 97/10/03 از ساعت 13 تا 14:30 در کلاس 411 برگزار می گردد.

Search