قابل توجه دانشجویان استاد شمس

کلاس تکنیک پالس واز تکنیک پالس پنجشنبه 97/09/29 از ساعت 13 به بعد برگزار می گردد

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search