قابل توجه دانشجویان استاد مهتاب اقتداری

کلاس جبرانی بازیهای پرورشی استاد اقتداری یکشنبه 97/10/02 از ساعت 8:30تا10 برگزار می گردد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search