قابل توجه دانشجویان استادامام زادگان

تحویل پروژه متره و براورد وامتحان جزوه بسته پایان ترم یکشنبه 97/10/09 برگزار می گردد.عدم حضور دانشجویان به منزله حذف درس مربوطه می باشد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search