قابل توجه دانشجویان استاد شمس

کلاس جبرانی تکنیک پالس وآزمایشگاه تکنیک پالس دکتر شمس پنجشنبه 97/09/22 ازساعت 13تا 14:30 و 14:30 تا..........برگزار می شود.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search