قابل توجه دانشجویان استاد ثقفی

کلاس جبرانی ورودی جدید حسابداری صنعتی استاد ثقفی دوشنبه ها 97/09/26و 97/10/03 از ساعت 12:30 تا 13:30 در کلاس 407 برگزار می شود.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search