قابل توجه دانشجویان استاد ثقفی

کلاس جبرانی ورودی جدید اصول حسابداری چهارشنبه 97/10/12 از ساعت 9 الی 15 در کلاس 407 برگزار می شود.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search