قابل توجه دانشجویان استاد ثقفی

کلاس جبرانی ورودی جدید اصول حسابداری 1 استاد ثقفی دوشنبه 97/10/10 از ساعت 9 تا 15 در کلاس 404 برگزار می شود.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search