قابل توجه دانشجویان استاد هدیه نصیریان

کلاس جبرانی زبان پیش استاد نصیریان شنبه 97/09/24 از ساعت12 تا 13:30 در کلاس 410 برگزار می گردد.

Search