قابل توجه دانشجویان استادهاشمی

کلاس جبرانی روانشناسی استاد هاشمی شنبه 97/09/24 از ساعت 12تا 13:30درکلاس 101برگزار می گردد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search