قابل توجه دانشجویان استاد ساناز شریفی

کلاس جبرانی ریاضی عمومی استادشریفی شنبه 97/09/24 از ساعت 15 تا 17 در کلاس 405 برگزار می گردد.

Search