قابل توجه دانشجویان استاد خاتمی

کلاس جبرانی والیبال استاد خاتمی چهارشنبه 97/09/21 و 97/09/28 از ساعت 13:30 تا15:45 و15:45 تا 18 برگزار می شود.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search