قابل توجه دانشجویان استادولی خانی

کلاس جبرانی فارسی عمومی استاد ولی خانی شنبه 97/09/24 از ساعت 14 تا 16 در کلاس 101 برگزار می گردد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search