قابل توجه دانشجویان استاد فتحی

کلاس جبرانی مبانی کامپیوتر استاد فتحی سه شنبه 97/09/20از ساعت 16 تا 17:30 در کلاس 219 برگزار می گردد.

Search