قابل توجه دانشجویان استاد سحرنرگسی

کلاس جبرانی طراحی فنی وعناصرجزئیات استاد نرگسی دوشنبه از ساعت 8 تا 16:30 در کلاس 100برگزار می گردد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search