قابل توجه دانشجویان استاد شیرمحمدی

کلاسهای جبرانی استاد شیر محمدی جمعه 97/09/16 به ترتیب ذیل برگزار می گردد.

ماشین acاز ساعت 8تا9:30       ماشین dcاز ساعت 9:30تا 11                 ازمایشگاه دیجیتال از ساعت 11تا 13:15          ایمنی در برق 13:15 تا 14

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search